ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีดวงในเรื่องของความสวยความงาม เป็นคนที่มีมักจะประสบกับสิ่งที่ดีๆ มีเรื่องของความเป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิต การเริ่มต้นอาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาอย่างมากมาย จนอาจจะเกิดความท้อแท้สิ้นหวัง แต่หากสามารถอดทนและฝ่าฟันต่อไปจะสามารถพบเจอกับความสำเร็จอย่างเป็นชิ้นเป็นอัน อนาคตจะได้ทำงานที่ตนเองใฝ่ฝันเอาไว้ ความสุขมาจากความสำเร็จและเงินทองที่เข้ามาอย่างมากล้น ระวังสุขภาพที่มาจากการทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง