ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ดอกไม้แก้ว

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตจะประสบกับความยุ่งยากและซับซ้อน มีความผันผวนขึ้นลงอย่างที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ บางครั้งในช่วงชีวิตจะสามารถส่งผลดี พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ดีขึ้น เรื่องทุกข์ใจจะคลี่คลาย ต้องพยายามคบหาเพื่อนฝูงให้มากเพราะจะสามารถให้การช่วยเหลือยามยากลำบากได้เป็นอย่างดี อย่าหวังพึ่งคู่ครองให้มากนัก จะทำให้ทุกข์ใจเปล่า เพราะชะตาเกิดมาต้องพึ่งตนเองเสียส่วนใหญ่ ทำให้อาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากกว่าคนอื่น