ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง มีอำนาจกว้างไกล

ชื่อนี้เป็นชื่อที่ต้องพึงระวังการทะเลาะวิวาท ความขัดแย้ง และการสร้างศัตรูเอาไว้ เพราะด้วยเป็นคนที่มีนิสัยเอาจริงเอาจัง หัวรั้น ไม่ค่อยมีเหตุผล เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ ใจร้อนและตรงไปตรงมา ทำให้มักจะเกิดปัญหากับคนรอบข้างได้ไม่ยาก แต่ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูง มีความน่าเกรงขาม สามารถบริหารงานต่างๆได้อย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่งผลให้ชีวิตพบเจอกับความสุขสบายทั้งการเงินและการงาน แต่ต้องระวังความเปลี่ยนแปลงเอาไว้บ้าง