ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ดอกไม้ที่มีค่าดั่งทอง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีดวงเรื่องความสำเร็จเป็นอย่างมาก แต่อาจจะต้องเจอกับปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเข้ามา ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหติ เรื่องของโรคภัยที่เข้ามาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว สำหรับหน้าที่การงานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ชีวิตจะมีความก้าวหน้า ด้านการเงินมีเรื่องให้ต้องใช้จ่าย มีเงินหมุนเวียนให้ใช้แต่ไม่ค่อยพอให้เก็บออม ความรักจะต้องใช้เวลาดูใจ อย่างด่วนตกลงปลงใจง่ายๆ