ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้หญิงที่มีความงาม

ชื่อนี้เป็นคนที่เรื่องมาก มักจะเอาแต่ใจตนเอง จนบ้างครั้งกลายเป็นคนดื้อรั้น มีอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย โกรธง่ายกับเรื่องเล็กๆน้อย จนเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นได้ แต่ด้วยเป็นคนที่มีไหวพริบดี มีความรอบรู้และรักในการศึกษาหาความรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ส่งผลให้เป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบสูง ส่งผลให้อนาคตพบเจอกับความก้าวหน้า มีตำแหน่งที่มีเกียรติและมีความมั่นคง