ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง หญิงที่มีผิวพรรณงาม

ชื่อนี้เป็นชื่อที่ชีวิตอาจจะต้องดิ้นรนต่อสู้ในช่วงเริ่มต้นด้วยตัวเอง ด้วยชะตาชีวิตที่ขาดคนหนุนนำและอุ้มชู ญาติพี่น้องไม่สามารถพึ่งพาอาศัยได้เท่าที่ควร แต่อนาคตจะส่งผลให้เป็นคนที่มีความสามารถ ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาจะทำให้เป็นเจ้าคนนายคน มีความรอบรู้และเต็มไปด้วยไหวพริบ หากเป็นคนขยันและรู้จักต่อยอดจะสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าไปได้อย่างมหาศาล ส่วนเรื่องความรักอาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันแต่ไม่รุนแรง