ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่บริสุทธิ์

ชื่อนี้เป็นชื่อที่มักจะเต็มไปด้วยความเพ้อฝัน มีจินตนาการที่กว้างไกล แต่ความคิดจะชอบขัดแย้งกันเอง ทำให้ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเอง ชอบหาเหตุผลของผู้อื่นเป็นแนวทางอยู่เสมอ ชะตาชีวิตเกิดความผันผวนได้ตลอดเวลา มีขึ้นมีลง ยามที่รุ่งเรืองก็จะต้องรีบกอบโกย เพราะเมื่อยามตกต่ำชีวิตอาจจะต้องประสบกับปัญหาอย่างมากมาย แต่หากมีคนคอยช่วยเหลือก็จะช่วยหนุนนำความทุกข์ไม่ให้รุนแรงเกินไป ต้องหยุดเรื่องความรักเอาไว้บ้างเพราะมักจะนำปัญหาเข้ามาให้