ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ประเสริฐบริสุทธิ์

ชื่อนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ ได้รับการรักใคร่เอ็นดูจากคนรอบข้าง เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมาก มีมิตรสหายที่สามารถพึ่งพาอาศัยได้ ความสำเร็จจะได้รับการสนับสนุน มีความก้าวหน้านำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองด้วยดี การเงินมีปัญหาเรื่องรายรับรายจ่ายที่เข้ามาบ้างเป็นครั้งคราว การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะส่งผลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น อาจจะมีการเดินทางไกลแบบฉับพลัน หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทันได้ตั้งตัว ความรักอาจจะได้คู่ครองที่ห่างไกล