ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่มักจะมีเรื่องของอารมณ์ที่รุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นคนมักโกรธ มีปัญหากับคนรอบข้างอยู่บ่อยครั้ง ต้องพึงระวังรู้จักระงับอารมณ์ของตนบ้าง สำหรับหน้าที่การงานในอนาคตถือได้ว่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นครั้งคราว การลงทุนลงแรงอะไรไปจะงอกงามได้เป็นอย่างดี โอกาสที่เข้ามาจะส่งผลให้ชีวิตพบกับความรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยความสุขสบาย ความรักจะส่งผลให้ชีวิตขึ้นๆลงๆอยู่บ้าง