ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้ ชีวิตอาจจะต้องเจอกับความผิดหวัง การล้มเหลวและความไม่ยั่งยืนในช่วงเริ่มต้นชีวิต เป็นคนที่ชอบนึกถึงอดีต เพ้อฝันกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง กว่าจะสามารถตั้งตัวและมีเป้าหมายที่แน่นอนได้จึงต้องใช้เวลา ความสุขสบายจะได้มาหลังจากที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน การเงินและความรักที่ดีจะค่อยๆงอกเงยเห็นผลในอนาคต ความสำเร็จอาจจะทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์อย่างที่สุด แต่ระวังความตกต่ำจากการตัดสินใจผิดๆ ของตนเองจากการเชื่อใจคนอื่นมากเกินไป