ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีความงามเหมือนท้องฟ้า

ชื่อนี้เป็นคนที่ชอบการศึกษาหาความรู้ รู้จักการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ทำให้สามารถที่จะพัฒนาตนเองไปได้สูง ส่งผลต่อความสำเร็จในอนาคตเป็นอย่างดี ด้วยเป็นคนที่มีเสน่ห์ มีความสามารถหลายด้าน ทำให้ชีวิตพบเจอกับความก้าวหน้า แต่พยายามอย่าสร้างความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานมากนัก เพราะอาจจะมีปัญหากับตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง ส่วนชีวิตคู่อาจจะไม่ค่อยแน่นอน มีรักมีเลิกกันบ่อยครั้ง ต้องพยายามอย่าถือทิฐิในตนเองมากจนเกินไป