ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่เจริญแล้ว

ชื่อนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่จะประสบกับความสำเร็จได้อย่างยิ่งยวด ด้วยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์และความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมากมาย ส่งผลให้เป็นคนที่มีความคิดล้ำลึก ละเอียดรอบครอบ รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ไม่ชอบการเอาเปรียบผู้อื่น มีวาจาที่ไพเราะ จึงเป็นที่รักของคนรอบข้าง สำหรับหน้าที่การงานจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ มีความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองด้วยลาภยศ