ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง พื้นโลก

ชื่อนี้ถือว่าเป็นที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในอนาคต ด้วยเป็นคนที่มีนิสัยชอบการวางแผน รู้จักตั้งเป้าหมาย มีความรอบครอบและมักจะใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ส่งผลให้สามารถทำงานลุล่วงได้อย่างเป็นระเบียบ รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีสติ ไม่ประมาท หน้าที่การงานที่ทำจึงมีความมั่นคงและก้าวหน้าเป็นอย่างดี อนาคตอาจจะกลายเป็นเจ้าคนนายคน หากมีจังหวะที่ดีจะทำให้ช่วงชีวิตเกิดการแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดีเป็นอย่างมาก