ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ประเสริฐ

ชื่อนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียว มีความรอบครอบ รู้จักการสังเกตและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว เป็นคนที่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ช่วงชีวิตอาจจะต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ได้คาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า หากมีบุญกุศลเก่าหนุนนำจะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นไปในทางที่ดี ความสำเร็จในอนาคตอาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคพอสมควร แต่ด้วยความสามารถและการเรียนรู้ได้รวดเร็วจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้อย่างมากมายเช่นกัน