ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้มีอำนาจทางใจ

ชื่อนี้ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวและแม่น้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน ส่งผลให้มีความรุนแรงในพลังชีวิต ลักษณะนิสัยของบุคคลชื่อนี้จึงมักจะเอาแต่ใจตนเอง ดื้อรั้น มักจะเถียงหัวชนฝา จนเป็นที่เหน็ดเหนื่อยใจของผู้หลักผู้ใหญ่ในบางครั้ง หน้าที่การงานจะมีความก้าวหน้าด้วยความสามารถของตนเองที่มีความแข็งขันในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้อย่างมุ่งมั่น เชื่อมั่นในการกระทำของตนเองเป็นอย่างสูง แต่อาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าใดนัก