ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตมีความโดดเด่นในความรุ่งโรจน์ มีหน้าที่การงานที่ต้องเดินทางไกลอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ไม่ค่อยมีความมั่นคง ช่วงเริ่มต้นชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่พอสมควร เนื่องจากอุปสรรคและปัญหาจากเพื่อนร่วมงานที่ไม่ลงรอยกัน ชีวิตจะต้องตกต่ำอย่างมากในช่วงแรก แต่ถ้าหากมีความอดทนและพยายามต่อสู้จะสามารถมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้อย่างแน่นอน ความสำเร็จอาจจะได้มาช้าแต่สามารถสมหวังได้อย่างแน่นอน จากนั้นจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าอละความมั่นคงในชีวิตที่มากขึ้น