ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง คำประพันธ์กาพย์ชนิดหนึ่ง

ชื่อนี้เป็นคนที่มักจะได้รับเกียรติ มีชื่อเสียงในสังคมอย่างมากมาย หน้าที่การงานจะเจริญก้าวหน้าด้วยความสามารถของตนเอง การรู้จักเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอจะทำให้สามารประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี อนาคตจะได้รับโอกาสและโชคลาภเข้ามาอย่างมากมาย ในขณะที่ต้องคอยระวังการถูกหลอกลวงเนื่องจากเป็นคนที่ไว้ใจคนง่าย ระวังการหยิบยืมเงินจากผู้อื่น รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้อื่นจนตัวเองต้องเดือดร้อนเอาได้ง่ายๆ