ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่เรียบเรียงเนื้อเรื่อง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีมีจินตนาการสูง เต็มไปด้วยความคิดที่กว้างไกล มักจะชอบเพ้อฝันมากกว่าการลงมือทำอย่างจริงจัง ต้องมีคนคอยเข้ามาช่วยเหลือแนะนำอยู่บ่อยครั้งจึงจะสามารถก้าวหน้าได้ แต่ยามใดที่มีช่วงชีวิตที่เข้ากับจังหวะโอกาสที่รุ่งเรืองมักจะนำพามาซึ่งความโชคดีและการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีขึ้น สำหรับคนชื่อนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเรื่องเงินอยู่บ้างเป็นครั้งคราว แต่โดยรวมแล้วก็ยังสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้