ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง เงินทอง

ชื่อนี้เป็นชื่อที่เต็มไปด้วยความลึกลับ เป็นคนที่มีบุคลิกที่ซ่อนเร้นจากคนรอบข้าง มักจะไม่ค่อยชอบการแสดงออกทางอารมณ์ให้กับผู้อื่นได้รับรู้ มีเพียงคนใกล้ชิดเท่านั้นที่จะสามารถรู้ความเป็นไปของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น สำหรับคนชื่อนี้ ชีวิตมักจะต้องพบเจอกับเรื่องราวของอุปสรรคที่เข้ามา แต่จะมีคนคอยยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขในบางจังหวะชีวิต ความสำเร็จต่างๆที่ได้มามีความยั่งยืนถาวรพอสมควรอย่างน่าพอใจ