ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ยินดีในเงิน

ชื่อนี้เป็นคนที่ต้องพบเจอกับความรุนแรงทางด้านอารมณ์ เนื่องจากพลังของแม่น้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน ส่งผลให้เกิดพลังที่รุนแรง เป็นคนที่มีนิสัยก้าวร้าว ดื้อรั้นและใจร้อนในบางเวลา มักจะเป็นการนำมาซึ่งศัตรูและความขัดแย้งอยู่บ่อยครั้ง แต่เป็นคนที่มีความสามารถมาก มีการพัฒนาตนเองอย่างยิ่งยวด กล้าคิดกล้าทำและแสดงออกมาอย่างไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรค ส่งผลให้ชีวิตพบเจอกับความก้าวหน้า มีหน้าที่การงานที่ดี แต่ไม่มั่นคง