ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง วีรบุรุษในสนามรบ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีดวงชะตาโดดเด่นในเรื่องของการเงินและการลงทุนเป็นอย่างมาก หากเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและรู้จักใฝ่หาความรู้ก็จะช่วยให้สามารถที่จะขยายกิจการให้รุ่งเรืองกว้างไกลไปได้อีกหลายเท่าตัว ด้วยบุคคลชื่อนี้นั้นยังเป็นคนที่มีนิสัยชอบการลงทุน มีระเบียบวินัยและชอบการวางแผนการณ์ใหญ่ มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตนเองสูง จึงทำให้เป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำ และเป็นเจ้าคนนายคนได้ดี