ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การรบ

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตเริ่มต้นด้วยความเหน็ดเหนื่อยและยุ่งยากในช่วงเริ่มต้นของชีวิต ด้วยที่ตนเองเป็นคนที่ความขยันและชอบการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ทำให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัว ส่งผลให้ในอนาคตกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีชีวิตที่ก้าวหน้า ได้ทำงานที่ตนเองรัก มีชีวิตครอบครัวที่ผาสุก ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดี สามารถช่วยเหลือยามลำบากได้ ส่วนการเงินถือว่ามีพอกินพอใช้ตามฐานะอย่างสุขสบาย