ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีเสียงที่ไพเราะ

ชื่อนี้จะเป็นคนที่ได้รับการนับหน้าถือตาจากคนในสังคมในอนาคต ด้วยเป็นคนที่มีจิตเป็นกุศลทำให้มีบุญกุศลในอดีตส่งเสริมชีวิตให้เดินไปบนเส้นทางที่ราบรื่นมากขึ้น อุปสรรคที่เข้ามาจะได้รับการช่วยเหลือและปัดเป่าให้เบาบางลงอย่างมาก ความสำเร็จต่างๆจึงสามารถสมหวังได้อย่างรวดเร็ว ส่วนด้านการเงินถือได้ว่ามีปัญหาหนี้สินเก่าเก็บที่ผ่านมา อาจจะต้องเกิดความกังวลใจอยู่บ้างแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้