ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความเพลิดเพลินยินดี

ชื่อนี้เป็นคนที่มักมีความแปรปรวนอยู่ในตนเอง ส่งผลให้เป็นคนที่มีสองบุคลิก ภายนอกแสดงออกมาเหมือนคนที่อ่อนแอไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความเข็มแข็งเด็ดเดี่ยว มักจะมีชีวิตในโลกส่วนตัว ดึงดูดให้ผู้คนอยากค้นหา ความสำเร็จในอนาคตจะมาจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน จะส่งผลต่อความก้าวหน้าอย่างโลดโผน ความสามารถที่ตนเองมีหากทำให้เป็นที่ยอมรับ จะยิ่งทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่งคั่งได้ดี