ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความพึงพอใจในความรุ่งเรือง

ชื่อนี้เป็นคนที่จะมีชีวิตที่โดดเด่นในความเป็นผู้นำ จึงมักจะเหมาะสมกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากบุรุษมักจะได้รับความเชื่อใจในการทำงานและการเจรจาติดต่อลูกค้าได้มากกว่า ความสำเร็จของคนชื่อนี้มักจะมาจากการลงมือทำด้วยตนเองเกือบทั้งสิ้น ส่งผลให้ในช่วงเริ่มต้นชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้าง หากเป็นคนที่เป็นลูกจ้างจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น มีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีเงินเดือนสูง และอาจจะนำพาชื่อเสียงเข้ามาด้วย