ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีความงามต้องตาต้องใจ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีจินตนาการกว้างไกล มีความเพ้อฝัน ไม่ค่อยจริงจังในการทำงานเท่าใดนัก แต่มักจะมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย และจะทำออกมาได้ดีเป็นอย่างมาก ความสำเร็จในอนาคตจึงอาจจะได้มาอย่างช้าๆ แต่เมื่อได้มาแล้วจะมีความมั่นคง ความก้าวหน้าต้องพยายามหาโอกาสพัฒนาตนเองให้มาก จะสามารถรุ่งเรืองไปได้อีกยาวไกล และด้วยปัญญาและความสามารถที่ตนเองมี ก็อาจจะทำให้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งและมีชีวิตที่สุขสบายได้