ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีเสน่ห์

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง เนื่องด้วยเกิดมาในตระกูลที่มีฐานะมั่นคง ส่งผลให้เป็นคนที่มีชีวิตสุขสบายตั้งแต่เด็ก แต่อาจจะต้องเกิดจุดพลิกผันที่ทำให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงและต้องหันมาดิ้นรนต่อสู้ด้วยตนเองอยู่ชั่วระยะหนึ่ง สำหรับหน้าที่การงานของคนชื่อนี้ถือได้ว่ามีความน่าสนใจ สิ่งที่ตั้งใจเอาไว้จะสำเร็จผลได้อย่างสวยงาม จะเป็นที่ชื่นชมยินดีของผู้คนรอบข้าง ได้รับการเคารพนับถือจากผู้คนมากมาย