ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตมีความโดดเด่นและเต็มไปด้วยบุญกุศลที่เคยทำไว้ในอดีตหนุนนำชีวิตให้พบเจอกับความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มีหน้าที่การงานที่มีความก้าวหน้าและมั่นคง ด้วยเป็นคนที่มีความถ่อมตัว ไม่โอ้อวด มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ส่งผลให้เป็นที่รักใคร่ของผู้คนที่รู้จักอย่างมากมาย ด้านการเงินถือได้ว่ามีความมั่งคั่งแต่ไม่ใช้จ่ายอย่างหวือหวา รู้จักวางแผนการใช้เงินเป็นอย่างดี