ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง เป็นที่รักดุจพระอาทิตย์

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยขยันขันแข็ง อีกทั้งยังมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม ส่งผลให้เป็นคนที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว รักการศึกษาเรียนรู้ ทำให้มีความสามารถรายรอบด้าน หน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้อย่างสวยงามและน่าประทับใจ หากเป็นลูกจ้างจะได้รับการตอบแทนด้วยเงินรางวัลหรือตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้น มีความก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานและการเงิน โอกาสที่เข้ามาต้องพยายามรีบคว้าเอาไว้ให้ได้