ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความประเสริฐดุจดังพระอาทิตย์

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยบ่งบอกถึงความสำเร็จในชีวิตได้เป็นอย่างดี ด้วยเป็นคนที่มีความมุมานะ มีความขยันมั่นเพียรและจริงจังในการทำงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังชอบการวางแผนงานต่างๆล่วงหน้าได้อย่างรอบครอบ เป็นคนที่มีความสามารถในด้านของศิลปะและการทำงานที่มีความซับซ้อน หน้าที่การงานมักจะมีความก้าวหน้าด้วยดีจากความสามารถของตนเอง ความสำเร็จที่ได้มานั้นถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจของตนเองและช่วยให้มีชีวิตที่สุขสบายได้เป็นอย่างมาก