ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีกำลังดังพระอาทิตย์

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยขี้เบื่อ มักจะไม่ชอบการทำงานที่ต้องย่ำอยู่กับที่หรืองานที่มีความซ้ำซากจำเจ จึงเหมาะสมกับการทำงานที่มีความเป็นอิสระหรือการทำกิจการส่วนตัวเสียมากกว่า ความโดดเด่นของบุคคลชื่อนี้ก็คือความสามารถในการพูด เป็นคนที่มีวาจาที่ไพเราะน่าฟัง สามารถที่จะพูดให้ผู้อื่นคล้อยตามได้ง่าย เหมาะกับการเจรจาต่อรองกับลูกค้า การประสบความสำเร็จจะนำพาชื่อเสียงและทรัพย์สินเข้ามาอย่างมั่งคั่ง