ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตไม่ค่อยมีความแน่นอน มักจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง ทำให้มีการเปลี่ยนหน้าตำแหน่งงานอยู่บ่อยๆ ช่วงแรกชีวิตอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นคงมากนัก แต่ในอนาคตจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจ จากการที่เห็นในความสามารถและความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ จะได้รับหน้าที่การงานที่ดีขึ้น แต่การเดินทางก็อาจจะยังคงอยู่ ในด้านความรักอาจจะมีเรื่องให้ต้องแก้ปัญหากับอดีตที่ผ่านมาเสียก่อนจึงจะมีความครัวที่อยู่เย็นเป็นสุข