ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่ชอบความอิสระ มักจะมีความโลดโผน ไม่ค่อยเกรงกลัวกับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามา ในด้านของความสำเร็จอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงและญาติผู้ใหญ่บ้างจึงจะทำให้ความสำเร็จมีความมั่นคง หากเป็นคนที่ชอบการทำบุญทำกุศลแล้วก็จะยิ่งทำให้เป็นคนที่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างมากมาย ส่วนด้านการเงินอาจจะต้องระวังการจับจ่ายที่ไม่มีประโยชน์ พึงระวังสิ่งที่จะตามมา ด้านคู่ครองถือได้ว่ามีความสุขสมบูรณ์ด้วยดี