ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความเจริญก้าวหน้า ชีวิตมีความสุขสบายตั้งแต่เด็ก แต่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ มีเรื่องต้องให้เดินทางอยู่บ่อยครั้ง มักจะได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตา ได้รับความเคารพนับถือจากคนที่รู้จัก มีความทะเยอทะยาน หัวดื้อและเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปในบางครั้ง ทำให้ต้องประสบกับความล้มเหลวอย่างที่ไม่เคยคาดคิด หน้าที่การงานในอนาคตมีความมั่นคงแต่ไม่ยืนยาว ต้องระวังการตัดสินใจในความเสี่ยงต่างๆให้ดี ต้องมีความรอบครอบและใจเย็นให้มาก