ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความเพ้อฝัน บางครั้งอาจจะดูไม่ค่อยจริงจังกับชีวิตเท่าใดนัก แต่ภายในแฝงไปด้วยความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง และมุมานะต่อความสำเร็จเป็นอย่างมาก อนาคตจะได้ทำงานที่ตนใฝ่ฝัน ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง มีชีวิตที่เป็นอิสระ หากมีจังหวะที่ดีจะมีโอกาสเข้ามาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างฉับพลัน แต่อาจจะต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยที่เพิ่มขึ้น ในด้านคู่ครองต้องระวังเรื่องของการสูญเสียหรือการได้รับอุบัติเหตุ