ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวที่รุนแรง ส่งผลต่ออารมณ์ให้เป็นคนที่มีความฉุนเฉียว โมโหง่าย เอาแต่ใจ ชอบโวยวาย หากไม่ได้ดั่งใจตนเอง ต้องคอยระวังระงับอารมณ์ให้ดี มิเช่นนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและความสำเร็จในอนาคต มีความโดดเด่นในการทำงาน เป็นคนที่ชอบการเรียนรู้ รู้จักขวนขวาย มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม หนักเอาเบาสู้ ทำให้ชีวิตไม่ค่อยพบเจอกับความตกต่ำ ด้านการเงินอาจจะมีขาดมือบ้าง ต้องพยายามวางแผนการใช้จ่ายให้ดี