ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีลักษณะประเสริฐ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความทะเยอทะยาน มักใหญ่ใฝ่สูง ชอบการเป็นผู้นำ ทำให้มักจะมีความมุ่งมั่นและลงมือทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด เป็นคนที่รู้จักการแบ่งเวลาต่างๆได้อย่างมีค่า ไม่ค่อยใช้ชีวิตไร้สาระ ไม่ชอบการเข้าสังคม มีชีวิตที่แลปกแยกจากผู้อื่นเป็นครั้งคราว ด้วยเป็นคนที่มีนิสัยไม่ชอบการทำอะไรซ้ำซาก ไม่ชอบงานที่ต้องย่ำอยู่กับที่ จึงมักจะได้ทำงานที่ต้องออกเดินทางไกลอยู่เสมอ