ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้มีผิวงาม

ชื่อนี้เป็นคนที่ได้รับพลังจากดวงดาว ส่งผลให้เป็นคนที่มีความขยันมั่นเพียร ขวนขวายไม่เลือกงาน ทำให้อนาคตจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี หากทำธุรกิจของตนเองก็จะมีการขยายตัวได้อย่างกว้างขวาง มีความมั่งคั่งทั้งเงินทองและชื่อเสียง หากเป็นลูกจ้างก็จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นเจ้าคนนายคน มีลูกน้องบริวารที่เคารพนับถือ บั้นปลายชีวิตจะพบเจอกับความสุขสบายทั้งชีวิตครอบครัวและชีวิตคู่