ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีผิวงาม

ชื่อนี้เป็นชื่อที่เหมาะสมกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเป็นคนที่มักจะมีนิสัยของความเป็นผู้นำอยู่ในตัวสูง จะได้รับการเคารพนับถือจากสังคม ได้รับเกียรติและชื่อเสียง หากเป็นหญิงอาจจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวที่มีความเก่งมากกว่าสามี ทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขได้ ในด้านความสำเร็จของคนชื่อนี้จะได้รับจากหน้าที่การงานก่อนหน้าที่เคยลาออกมาหรือล้มเลิกความตั้งใจไปแล้ว จะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้ง จะส่งผลต่อความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองพอสมควร