ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ยิ่งใหญ่ในโชคลาภ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ใจกว้าง มักจะไม่ค่อยจู้จี้จุกจิกกับคนอื่นมากนัก แต่แฝงไปด้วยความเจ้าระเบียบ รักความสะอาด จริงจังกับการทำงาน ไม่ค่อยปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ ชอบขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ ส่งผลให้ความสำเร็จในอนาคตมีความก้าวหน้าและรุ่งโรจน์ หากเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการเจรจากับลูกค้าก็จะยิ่งส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้า อาจจะมีชื่อเสียง เงินทอง และลาภยศสรรเสริญเข้ามาอย่างมากมาย