ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การผูกพันทางสกุลวงศ์

ชื่อนี้เป็นชื่อที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ ความสุขสบาย เป็นคนที่ได้รับอิทธิพลทางด้านนิสัยมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีความเป็นผู้นำสูง ไม่ค่อยชอบการถูกกดขี่ข่มเหง ชอบงานที่มีความเป็นอิสระสูง ชอบการเดินทางและท่องเที่ยวเป็นหลัก ไม่ค่อยทะเยอทะยาน อนาคตความสำเร็จที่ได้รับมานั้นไม่หวือหวา แต่จะมีความมั่นคงอยู่พอสมควร การเปลี่ยนแปลงมักจะส่งผลให้ชีวิตก้าวข้ามสิ่งที่เลวร้ายไปได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความดีงามจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้น