ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความผูกพันกับวงศ์ตระกูล

ชื่อนี้เป็นคนที่มีดวงชะตาจะต้องรอนแรม เร่ร่อนไปยังแดนไกล อาจจะได้เดินทางไปตั้งหลักปักฐานอยู่ในต่างประเทศและไม่ได้กลับมาที่บ้านเกิดอีกเลย หน้าที่การงานในอนาคตจะมีความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่การเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยสวยมากนัก เพราะต้องพบเจอกับอุปสรรคทั้งจากผู้คนและเงินทองที่ขัดสน การเริ่มต้นจะต้องมีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองให้ได้อย่างมากที่สุด เมื่อได้รับการยอมรับแล้วจึงจะทำให้ชีวิตดีขึ้น