ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง สายฟ้า

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความทะเยอทะยาน มักใหญ่ใฝ่สูง แต่เป็นคนที่มีจิตใจดี ยิ้มแย้แจ่มใส ภายนอกไม่ค่อยแสดงอารมณ์จริงจังออกมาให้ผู้อื่นได้เห็นมากนัก แต่จะเก็บตัวไม่ค่อยชอบเข้าสังคม ทำให้เป็นคนที่มักจะมีปัญหาชีวิตเข้ามารุมเร้าแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ เป็นคนที่รักความสะอาด มีระเบียบวินัย ความสำเร็จในอนาคตจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ชีวิตได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมากขึ้น มีหน้าที่การงานที่มั่นคงและมีความสุข