ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง เครื่องประดับที่เป็นเพชร

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่น เป็นคนที่มีความสามารถในการในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้มีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้า อนาคตจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีขึ้น เป็นคนที่มีวาสนาดี การเริ่มต้นที่ดีจะนำพาเอาความรุ่งเรืองและเงินทองเข้ามาให้ ชีวิตในอนาคตจะส่งผลดีมากขึ้น หน้าที่การงานมีความมั่นคง โอกาสที่เคยหวังไว้ในอดีตจะเข้ามาทำให้ชีวิตพบเจอกับความสุขสบาย เงินทองจะมีใช้อย่างไม่ขาดมือ