ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีใจบุญ

ชื่อนี้เป็นคนที่จะต้องพบเจอกับเรื่องดีและร้ายปะปนกันไป ส่งผลให้เป็นคนที่หน้าที่การงานที่อาจจะมั่นคงแต่ไม่ยืนยาวนัก ทำให้ต้องวางแผนการใช้ชีวิตเป็นอย่างดี ยามที่มีสุขก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไข ยามที่รุ่งโรจน์ก็อาจจะต้องพบเจอกับการถูกเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงาน มีปัญหาที่ทำให้เสียชื่อเสียงอยู่บ่อยครั้ง แต่ความสำเร็จในอนาคตนั้นมีได้อย่างแน่นอน เพียงแต่ต้องอดทนพยายามต่อสู่กับอุปสรรคปัญหาต่างๆอย่างอดทน