ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง อำนาจแห่งป่า

ชื่อนี้ต้องพึงระวังในเรื่องของการสร้างศัตรู ความขัดแย้งและความทะเยอทะยานที่มากเกินพอดี ที่อาจจะส่งผลให้ชีวิตเกิดความต่ำจนถึงขีดสุดเอาได้ ด้วยเป็นคนที่มีนิสัยเคร่งครึม จริงจัง เจ้าระเบียบและรักความสะอาด มีความตรงไปตรงมา เชื่อมั่นในความคิดของตนเอง เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ แต่ผลดีของคนชื่อนี้ก็คือความสามารถในการเรียนรู้ต่างๆที่รวดเร็ว มีความคล่องแคล่วและทำงานได้อย่างละเอียดรอบครอบ ทำให้มีความก้าวหน้าและได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด