ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ชายป่า

ชื่อนี้เป็นชื่อที่มีความโดดเด่นในการดึงดูดผู้คนให้เข้าหา ชะตาชีวิตจะได้รับการอุ้มชูดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่ หน้าที่การงานมีความมั่นคงก้าวหน้า ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมมากขึ้น มีชื่อเสียงและได้รับการเคารพนับถือ ด้วยเป็นคนที่มีนิสัยถ่อมตัว รู้จักกาลเทศะ สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ทำให้เป็นที่ชื่นชมยินดี เป็นคนที่มีดวงในเรื่องโชคลาภ พบเจอกับเรื่องลี้ลับอยู่บ่อยครั้ง