ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ประเสริฐ

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตมีความโดดเด่นในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี มีความรุ่งโรจน์ในความสำเร็จ จะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างหลากหลายด้าน มีความมั่นคงและก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ความเหน็ดเหนื่อยและอุปสรรคที่เคยเข้ามาอาจจะรุนแรงบ้างเป็นครั้งคราว แต่จะเบาบางลงในอนาคตอันใกล้ การเงินต้องระวังการจับจ่ายใช้สอบหรือหยิบยืมเป็นหนี้เป็นสิน พยายามอย่าสร้างความกังวลใจให้กับตนเองและคนรอบข้าง ความรักยังคงเป็นเรื่องที่ไกลตัว