ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง คนผู้ประเสริฐ

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตจะสุขสมหวังในเรื่องของความรักเป็นอย่างดี จะได้คู่ครองที่อบอุ่นสามารถพึ่งพาอาศัยได้ มีหน้าที่การงานที่มั่นคงและมีหน้ามีตาในสังคม ส่วนความสำเร็จในชีวิตจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้อง มีผู้คนคอยให้คำแนะนำและชี้แนะให้จึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้ ในการวางแผนต่างๆต้องพยายามมีสติให้รอบครอบ รู้จักการฟังเหตุผลของผู้อื่น ชีวิตโดยรวมมีความเป็นอยู่ที่ดี มีชีวิตที่สุขสบายตามฐานะ