ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีชัยชนะอันประเสริฐ

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเมื่อตัดสินใจเริ่มต้นในสิ่งที่ตนเองเคยคาดหวังเอาไว้ ความไม่แน่ใจและไม่กล้าตัดสินใจอาจจะทำให้ความสำเร็จหยุดชะงักไม่ก้าวหน้า ต้องได้รับการสนับสนุนและกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้าง ความรุ่งเรืองและเงินทองรอคอยอยู่ในอนาคต พยายามทำชีวิตให้ดีขึ้น และตั้งพัฒนาตนเองให้ได้รับการยอมรับ จะพบเจอกับความก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน ความรักไม่ประสบผลสำเร็จอาจจะต้องครองชีวิตโสดหรือเป็นหม้าย